Project

Nanothermometers voor Theranostics

Acroniem
NORTH
Code
41U06721
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2025
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • f-block chemistry
  • Inorganic chemistry not elsewhere classified
  • Nanochemistry
  • Optical properties of materials
  • Synthesis of materials
  • Chemistry of clusters, colloids and nanomaterials
  • Physical chemistry not elsewhere classified
Trefwoorden
lanthaniden luminecentie theranostics nanothermometer
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is om nieuwe types van nanothermometers te ontwikkelen voor biomedische toepassingen en deze bijkomend te gebruiken voor therapeutische doeleinden. De ontwikkelde thermometers zijn gebaseerd op de temperatuurs-afhankelijkheid van bepaalde luminescentiefenomenen. Deze multifunctionele materialen zullen gebaseerd worden op een type van organosilica materialen, zogenaamde Periodieke Mesoporeuse Organosilica (PMO), gecombineerd met lanthanide anorganische nanodeeltjes. Deze nanodeeltjes zullen gegroeid worden binnenin de poriën en/of holtes van holle PMOs. Voor wat betreft diagnostieke doeleinden zijn temperatuurmetingen in de medische biologie van groot belang, aangezien temperatuur een essentiële rol speelt in biologische systemen. Voor wat betreft biomedische toepassingen zijn metingen in het temperatuurgebied tussen 20 – 50 ºC van essentieel belang (het zogenaamde fysiologische gebied). Theranostics wint als onderzoeksdomein tegenwoordig sterk aan belang, aangezien het een combinatie maakt van diagnostiek en therapie.Het gebruik van nanomaterialen, die toelaten om meerdere functies te combineren in één enkel partikel, zijn als revolutionair te beschouwen voor de manier waarop bepaalde ziektes kunnen behandeld worden en de gehele gezondheidszorg op zich.