Project

Cel-gemedieerde immuniteit in fysiologische en pathofysiologische omstandigheden

Code
120C1807
Looptijd
01-01-2007 → 29-02-2012
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Immunology
    • Immunology
    • Immunology
Trefwoorden
immuunrespons
 
Projectomschrijving

Het voorliggend project is gericht op T cel ontwikkeling en functie. Door gebruik te maken van een panel van humane en muriene modellen, willen we de signalen en factoren bestuderen die de T cel differentiatie beïnvloeden, vanaf het precursor stadium tot hun finale effector en/of regulatoire status. Basiskennis en technologische vooruitgang en vernieuwingen die in een bepaald sub-project worden bekomen, zullen onmiddelijk worden doorgegeven aan de andere leden van het netwerk. Het is te verwachten dat deze voortdurende uitwisseling van informatie - die nog zal vereenvoudigd worden door de ontwikkeling van een eigen website en regelmatige vergaderingen - zal leiden tot het ontstaan van originele concepten en vernieuwende benaderingen in de loop van het onderzoeksprogramma. Trainingssessies zullen worden georganiseerd rond de belangrijkste thema's van het netwerk. Speciale aandacht zal worden geschonken aan de uitwisseling van wetenschappers tussen de partners, zelfs voor korte periodes, zodat deze de kans krijgen nieuwe conceptuele en technologische benaderingen te leren kennen zonder de focus op het eigen project te verliezen. Een belangrijk doel van het netwerk is de promotie van translationeel klinisch onderzoek gestoeld op fundamenteel wetenschappelijke vooruitgang.