Project

De duale rol van PSIP1 in T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL)

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Analysis of next-generation sequence data
    • Hematology
    • Epigenetics
    • Transcription and translation
 
Projectomschrijving

PSIP1 werd recent geïdentificeerd als een oncogen en een potentieel nieuw therapeutisch doelwit voor de behandeling van KMT2A herschikte leukemie. In de context van T-cel acute lymfoblastische leukemie, tonen onze preliminaire echter aan dat PSIP1 over een duale rol beschikt . Enerzijds lijkt PSIP1 op te treden als een tumor suppressor in de initiatie van de ziekte en anderzijds heeft PSIP1 een oncogene rol overleving of proliferatie van de tumorcellen. Deze observatie toont aan dat extra functionele studies noodzakelijk zijn om deze uiteenlopende rollen van PSIP1 in T cel leukemie verder te ontrafelen. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is dan ook om deze dualiteit in rol van PSIP1 in het ontstaan en het behoud van T cel leukemie in kaart te brengen en de moleculaire mechanismen te bestuderen die aanleiding geven tot dit duale fenotype. Via deze nieuwe inzichten hopen we nieuwe aanknopingspunten te vinden voor de ontwikkeling van gerichte en minder schadelijke behandeling voor kinderen en volwassenen die gediagnosticeerd worden met deze ziekte. Verder zijn deze nieuwe inzichten ook belangrijk om mogelijke neveneffecten in kaart te brengen die zouden kunnen optreden wanneer MLL herschikte leukemie patiënten behandeld worden met gerichte therapie tegen de functies van PSIP1.