Project

HELICON - De langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België

Acroniem
HELICON
Code
12O03421
Looptijd
15-12-2020 → 15-08-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Health economy
  • Health management
  • Health promotion and policy
  • Public health care not elsewhere classified
  • Epidemiology
Trefwoorden
COVID-19 lange termijn impact indirecte impact
 
Projectomschrijving

De verspreiding van het Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en de daaruit voortvloeiende COVID-19 uitbraak heeft België en de meeste andere landen in de wereld voor ongekende uitdagingen geplaatst. Tijdens de crisis zijn actieve surveillancesystemen opgezet om het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in real time te volgen. Deze gegevens verschaffen waardevolle inzichten in de directe gezondheidsimpact van COVID-19 in België - met huidige schattingen van bijna 20.000 sterfgevallen, bijna 40.000 gehospitaliseerde patiënten, en nog veel meer zieken.

De COVID-19 crisis heeft echter een multidimensionele impact op de volksgezondheid, die zich op verschillende tijdschalen voordoet en verschillende bevolkingsgroepen treft. De directe impact van COVID-19 op de volksgezondheid omvat een onmiddellijk zichtbaar deel (bv. ziekenhuisopnames en sterfgevallen), maar mogelijk ook een langdurig herstel en complicaties op lange termijn (dimensie 1). Na de piek van het onmiddellijke COVID-19 gezondheidseffect zal het effect van het uitstellen van niet-urgente eerstelijns- en ziekenhuiszorg (dimensie 2) en van de onderbroken zorg voor chronische aandoeningen (dimensie 3) geleidelijk zichtbaar worden. Op een breder niveau zal het effect van geestelijke gezondheidsproblemen en sociale en economische schade duidelijk beginnen te worden, mogelijk gedurende vele jaren (dimensie 4).

Doelstellingen

Ondanks de schat aan informatie over de huidige, onmiddellijke gevolgen van COVID-19, blijven er verschillende kennislacunes bestaan over de andere dimensies van de impact van de COVID-19-crisis. Om deze leemten in de kennis op te vullen, wil HELICON drie onderzoeksdoelstellingen realiseren:

 • Het identificeren van socio-economische en sociodemografische factoren van risico en veerkracht door de beoordeling van de sociale patronen van COVID-19 testen, infecties, ziekenhuisopnames en sterfte.
 • Het beschrijven van de directe gezondheidseffecten op middellange en lange termijn van COVID-19-infecties met betrekking tot het gebruik van gezondheidszorg na COVID-hospitalisatie.
 • De indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis beoordelen in termen van niet-COVID morbiditeit en mortaliteit en de gezondheidseconomische impact van uitgesteld gebruik van gezondheidszorg.