Project

Multisensorische integratie en sociale cognitie in autismespectrumstoornissen: Een integratieve benadering.

Code
3F025511
Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Developmental psychology and ageing
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
autismespectrumstoornissen fMRI multisensorische integratie sociale cognitie EEG zelf-ander onderscheid
 
Projectomschrijving

Onderzoek wees uit dat problemen met sociale cognitie in autismespectrumstoornissen gerelateerd zijn aan moeilijkheden eigen en andermans motorische acties te onderscheiden. Ik suggereer dat deze moeilijkheden veroorzaakt worden door een afwijkende integratie van lichaamsgerelateerde sensorische informatie met informatie uit andere zintuigen. Deze relatie wordt multisensorische integratie en problemen met sociale cognitie zal onderzocht worden, gebruikmakend van EEG, fMRI en gedragsmaten.