Project

Naar een beter begrip van invasieve soorten: mechanismen achter het invasiesucces van een succesvolle exoot, het Sint-Helenafazantje.

Code
3F022320
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal ecology
  • Invasion biology
  • Terrestrial ecology
  • Biogeography and phylogeography
  • Conservation and biodiversity
 
Projectomschrijving

Invasieve soorten vormen een van de grootste globale bedreigingen voor biodiversiteit, economie en menselijk welzijn. Het verhinderen van de introductie van dergelijke soorten vormt de meest effectieve oplossing, maar vereist betrouwbare voorspellingen van hun invasierisico. Tot op heden werden zulke voorspellingen vooral gebaseerd op (gerealiseerde) niche kenmerken van soorten in hun oorspronkelijk verspreidingsgebied. Er is bestaat evenwel twijfel rond de geldigheid van die voorspellingen omdat ze vaak niet overeenstemmen met de realiteit. In dit project zal ik de invasie van het Iberisch Schiereiland door Sint-Helenafazantjes (Estrilda astrild) gebruiken als casus voor het onderzoeken van de toepasbaarheid van voorspellingsmethoden die zich rechtstreeks op de fundamentele niches van soorten richten. Door morfologische-, fysiologische- en gedragskenmerken van soorten aan klimatologische gegevens te verbinden, zouden dergelijke 'mechanistische' benaderingen beter geschikt zijn om gebieden te identificeren waar een soort zich kan vestigen. Sint-Helenafazantjes vormen een interessante studiesoort, omdat er weinig overlap is tussen hun inheems klimaat en het verspreidingsgebied in Europa. Benodigde data kunnen relatief eenvoudig opgemeten worden in museumcollecties, in gevangenschap, en in natuurlijke populaties. Via een innovatieve mechanistische benadering laat dit project toe om onderliggende mechanismen van biologische invasies bloot te leggen.