Project

Naar een Biologisch verantwoord methaan onderdrukkend rantsoen - Biomora

Acroniem
Biomora
Code
174P09121
Looptijd
01-04-2022 → 31-03-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal nutrition
Trefwoorden
methaan onderdrukken enterische emissies biologische landbouw
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar