Project

Micro-gas chromatografie in onderzoek naar gezondheid van planeet, dier en mens

Code
BOF/BAS/2022/080
Looptijd
15-12-2022 → 14-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental technologies
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal nutrition
    • Sustainable agriculture
    • Food sciences and (bio)technology not elsewhere classified
Trefwoorden
in vitro verteringssimulatie waterstofsulfide klimaatverandering rundvee broeikasgasemissies biogas waterzuiveringsinstallatie methaan
 
Projectomschrijving

De aanvraag omvat een Micro-GC ter vervanging van een verouderde versie en een uitbreiding met een geautomatiseerde staalintroductie door koppeling van een ‘Multi Position Stream Selector Valve systeem’ en een ‘Gas Endeavour®systeem’. Deze uitgebreide apparatuur versterkt de unieke positie in België van Lanupro (ruminant nutrition) voor in vitro simulatie van methaanemissies door herkauwers gezien zowel het screenings- als mechanistisch-kinetisch onderzoek wordt geoptimaliseerd. Op vergelijkbare manier maakt Lanupro (meat science) hiervan gebruik in onderzoek naar microbiële vertering van vlees waarbij het schadelijke waterstofsulfide wordt gevormd. In beide onderzoekslijnen staat reductie van de ongewenste gasproducties centraal. Tenslotte wordt de apparatuur ingezet als essentiële referentie voor en aanvulling op on-line gasanalyses door de BioCo Research Group. Deze samenwerking optimaliseert de bezettingsgraad van de basisinfrastructuur en biedt opportuniteiten voor samenwerking gezien gezamenlijke focus op reductie van broeikasgasemissies.