Project

Connecties tussen semantisch of formeel gelijkaardige Nederlandse hulpwerkwoordconstructies: de aard van horizontale links en hun invloed op de grammatica

Code
3F021820
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Dutch language
  • Corpus linguistics
  • Grammar
  • Historical linguistics
  • Psycholinguistics and neurolinguistics
Trefwoorden
allostructies en homostructies horizontale links in het constructicon constructiegrammatica
 
Projectomschrijving

Dit project bestudeert de impact van horizontale links in twee clusters van constructies met de geauxiliariseerde Nederlandse werkwoorden komen en krijgen­. Onder horizontale links verstaan we structurerende relaties binnen het constructionele netwerk tussen constructies die niet in een moeder-dochterrelatie staan. Zulke horizontale links zijn een belangrijk thema in het hedendaagse constructiegrammaticale onderzoek, maar er zijn nog vele vragen onbeantwoord over hun aard en potentiële effecten, alsook over de manier waarop ze interageren met andere types van connecties in het netwerk. Aan de hand van uitgebreid synchroon en diachroon corpusonderzoek uitgebreid met een reeks primingexperimenten, willen we vier samenhangende clusters van onderzoeksvragen beantwoorden: (i) Wat is de aard en de cognitieve plausibiliteit van horizontale links?; (ii) Wat zijn de diachrone effecten van horizontale links, d.w.z. welke patronen van aantrekking of differentiatie zien we tussen twee of meer constructies die door een horizontale link zijn verbonden?; (iii) Wat is de synchrone impact van horizontale links op de verwerking en het gebruik van constructies?; en (iv) Wat zijn de relaties tussen horizontale links tussen schematische constructies enerzijds en minder schematische constructies en lexicale items anderzijds? Bij het onderzoek naar deze kwesties zullen we systematisch een onderscheid maken tussen links gebaseerd op formele en links gebaseerd op semantische verwantschap.