Project

FORBIO KLIMAAT : Aanpassing potentieel van biodiverse bossen inkader van de klimaatverandering

Acroniem
FORBIO CLIMATE
Code
12D05614
Looptijd
01-12-2013 → 31-08-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
biodiverse bossen
 
Projectomschrijving

    FORBIO KLIMAAT FORBIO KLIMAAT: Aanpassing potentieel van biodiverse bossen in het licht van de klimaatverandering Fed. Nat. Beleid BR / 132 / A1 Klimaatverandering zal naar verwachting een grote invloed op de distributie, de samenstelling en het functioneren van bosecosystemen wereldwijd als gevolg van de beperkte migratie en aanpassing potentieel van bomen. Het creëren van bestendig en veerkrachtige bossen is dus een belangrijke uitdaging voor bosbeheer. Het is onlangs gesuggereerd dat epigenetische mechanismen van de capaciteit van de bomen kan toenemen om te overleven in een veranderende omgeving, maar de omvang en het belang van deze mechanismen in zaailingen en jonge boompjes zijn nog onbekend. Onderzoek heeft ook aangetoond dat meer biodiversiteit ecosystemen beter worden gebufferd tegen verstoringen, b.v. als gevolg van complementaire gebruik van hulpbronnen en een lagere gevoeligheid voor ziekten en pathogeen aanvallen. Toch werden deze studies voornamelijk uitgevoerd in graslanden. Meer inzicht in het aanpassingsvermogen van de bomen - in hun opeenvolgende levensfasen (frorn zaailing tot volwassen) - en de bossen aan de klimaatverandering is dus hard nodig. Forb! O Klimaat wil het aanpassingsvermogen van boomsoorten kritisch te bekijken en de toekomstige prestaties van boomsoorten in België onder verschillende scenario's van klimaatverandering te voorspellen. Het project zal zich richten op eik (Quercus roburlpetraea) en beuk (Fagus sy! Vatica), twee boomsoorten met een hoge ecologische en economische betekenis in België (en Europa). FORBIO Klimaat zal kapitaliseren op twee unieke onderzoek infrastr '' - lctures beschikbaar in België, dat wil zeggen de FORBIO experimentele sites en de Observational Biodiversiteitsplatform, de volgende hypothesen te toetsen. (L} epigenetische overerving mechanismen kunnen de advertentie ~ rtivP c verhogen ~ r ~ teit van TrpEs tot c fmate chanee tijdens de reproductie stadium;!. (2) a.cross daaropvolgende boom ontwikkelingsstadia, boom prestaties in meer biodiverse bossen is beter bestand tegen en veerkrachtig aan de klimaatverandering het project is strnctured in vijf werkpakketten (WP ). \ NP1 wii! bieden klimaat in het verleden gegevens van geselecteerde weerstations die zal worden gekoppeld aan de metingen aan zaailingen, jonge boompjes en bomen in WP2-4 om de effecten van klimaatveranderingen op boom prestaties te beoordelen. WP1 zal ook een hoge resolutie simulritions van het toekomstige klimaat door het combineren van de bestaande ALADIN model met de SURFEX landoppervlak platform voor het modelleren in een nieuw regionaal klimaatmodel. de simulatie resu lts Wili worden gebruikt in WPS om projecties met betrekking tot toekomstige boom prestaties te maken,