Project

Oncotolk. Een expoloratieve studie over communicatieproblemen bij interpreter-gemedieerde consultaties met migrantenoncologiepatiënten.