Project

Het toespitsen op fosfatidylserine om de immunogeniciteit van gereguleerde necrotische kankercellen te verbeteren door middel van microcapsules.