Project

Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren

Code
174D2307
Looptijd
01-09-2007 → 30-11-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
ecologische potentieel waterlichamen
 
Projectomschrijving

Voor de 17 'Vlaamse' meer-waterlichamen, waarvan er 1 als sterk veranderd en 16 als kunstmatig aangegeven werden, dient tegen eind 2009 het maximaal en goed ecologisch pontentieel bepaald te worden door evaluatie van alle relevante biologische kwaliteitselementen en de ondersteunende elementen.
De opdracht betreft het kunstmatig 'Vlaams' waterlichaam 'Boudewijnkanaal' en achterhaven Zeebrugge en houdt in dat het type van dit waterlichaam vastgelegd en omschreven wordt en dat voor het kwaliteitselement fytoplankton het maximaal en goed ecologisch potentieel bepaald wordt, alsook de huidige ecologische toestand vastgesteld wordt.