Project

Wat blijft en wat verdwijnt? Het monitoren van patronen van recente taalverandering in de Spaanse jongerentaal

Code
01D23221
Looptijd
01-10-2021 → 31-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Spanish language
  • Corpus linguistics
  • Diachronic linguistics
  • Historical linguistics
  • Sociolinguistics
Trefwoorden
Recente taalverandering jongerentaal Madrileens Spaans
 
Projectomschrijving

Recente belangrijke socioculturele veranderingen, zoals de verspreiding van de massamedia, hebben de taalinteractie grondig veranderd, vooral tussen jongeren. Dit project wil onderzoeken hoe de Spaanse jongerentaal veranderd is in de afgelopen twee decennia. Concreet heeft het project vier hoofddoelstellingen. Ten eerste zal het de snelheid van taalverandering onderzoeken door fenomenen op twee verschillende niveaus te monitoren, namelijk het lexicon (met inbegrip van slangwoorden, taboewoorden, discourse markers en anglicismen) en de syntaxis (vooral fenomenen van anakoloet) op twee verschillende tijdstippen, namelijk aan het begin van de 21ste eeuw en aan het begin van het derde decennium. Deze vergelijking zal uitwijzen of er een verschil in snelheid bestaat tussen lexicale en syntactische veranderingen. Ten tweede analyseert het project, vanuit een sociolinguïstisch perspectief, welk geslacht of welke sociale klasse het meest innovatief is en de taalverandering leidt. In een derde fase wordt geanalyseerd of jongeren in de literatuur terecht worden omschreven als leiders van taalverandering. Ten slotte onderzoekt het project het fenomeen van age grading en de toepasbaarheid van de apparent-time methode. Om deze doelen te bereiken combineert het project corpusanalyses met experimentele data.