Project

Preklinische evaluatie van de nutlin molecule RG7112 in neuroblastoom

Code
31510813
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Pediatrics and neonatology
    • Pediatrics and neonatology
    • Nursing
    • Pediatrics and neonatology
Trefwoorden
neuroblastoom
 
Projectomschrijving

Neuroblastoom (NB) is een agressieve en vaak dodelijke kinderkanker waarvoor nieuwe therapeutische strategieën duidelijk nodig zijn. Een aantrekkelijke optie voor moleculaire kankertherapie kan bestaan ​​uit gerichte reactivering van het p53-tumorsuppressoreiwit, dat slechts zelden in NB wordt gemuteerd. Nutlins zijn een klasse van kleine moleculen die selectief de interactie tussen p53 en zijn negatieve regulator MDM2 remmen. Dit resulteert in activering van de p53-route en krachtige antitumoreffecten op voorwaarde dat p53 wild-type is. Een van de nutlin-verbindingen, RG7112, is doorgeschoven naar fase I klinische onderzoeken voor verschillende soorten volwassen kanker. Het doel van dit onderzoeksproject is om preklinisch de potentiële therapeutische bruikbaarheid van RG7112 voor de behandeling van NB te evalueren. Meer specifiek zullen we de antitumoreffecten van RG7112 monotherapie in NB-cellen onderzoeken, we zullen proberen andere doelgerichte geneesmiddelen te identificeren die resulteren in versterkte therapeutische effecten tegen NB-cellen wanneer ze worden gecombineerd met RG7112, en we zullen onderzoeken of serum-microRNA's (miRNA's) zijn bruikbare biomarkers van de respons op RG7112-behandeling in muismodellen van NB. Indien succesvol, kunnen deze onderzoeksinspanningen leiden tot het ontwerp en de start van een fase I klinische studie van RG7112 bij patiënten met recidiverende / refractaire NB.