Project

You too? No way! Verkrachtingsmythologie toegepast op geloofwaardigheidsbeoordelingen van verzoeken op grond van seksueel of gendergerelateerd geweld (SGG) in de Europese asielprocedure

Code
01D19421
Looptijd
18-10-2021 → 31-10-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Sociology of gender and gender relations
    • Human rights law
    • International law
    • Immigration
Trefwoorden
geloofwaardigheidsbeoordeling asielprocedure seksueel en gendergerelateerd geweld (SGG) verkrachtingsmythologie
 
Projectomschrijving

De vaststelling van UNHCR dat asielinstanties geloofwaardigheidsbeoordelingen baseren op stereotiepe en onjuiste genderpercepties, vertoont sterke gelijkenissen met het fenomeen van 'verkrachtingsmytholgie'. Dit onderzoek zal gegevens verzamelen uit een literatuuranalyse, van asielinstanties (rechtspraakanalyse en zelfrapportering door een KAP-enquête), en van asielzoekers zelf (kwalitatieve interviews), om het voorkomen van 'SGBV-mythologie' in de Europese asielprocedure te analyseren.