Project

Onderzoek naar het hydrogeologische kader van Lake Tana Basin voor optimaal en geïntegreerd gebruik van grondwater

Code
13V07815
Looptijd
10-04-2015 → 31-12-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
 
Projectomschrijving

De studie van het hydrogeologische kader van het Tana-bekken in Lake zal voornamelijk gericht zijn op de identificatie en karakterisering van het watervoerende systeem, hydrodynamische en hydrogeochemische systeemanalyse, evaluatie van het grondwaterpotentieel van vulkanische en alluviale watervoerende lagen en grondwatermodellering.