Project

Exploratie van nanobodies gericht tegen Interferon Stimulated Gene 15 (ISG15) in de strijd tegen autoimmuun- en infectieziektes.

Code
3F019020
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Cell signaling
 • Medical and health sciences
  • Applied immunology
  • Autoimmunity
  • Proteins
  • Infectious diseases
Trefwoorden
Nanobody infectie ISG15 autoimmuniteit lupus listeria
 
Projectomschrijving

Microbiële infecties blijven nog steeds een gevaar voor de gezondheid van de mens. Een betere kennis van immuun effectoren is noodzakelijk om nieuwe doelwitten te identificeren voor een antimicrobiële therapie en kan mogelijks leiden tot nieuwe methodes in de behandeling van auto-immuunaandoeningen. Een signaalweg van het aangeboren immuunsysteem dat momenteel onderbelicht is in de ontwikkeling van nieuwe therapieën heeft betrekking tot ISG15, een eiwit van de ubiquitine familie. ISG15 heeft drie functies in ons lichaam. Het markeert en moduleert virale en gastheer eiwitten, het reguleert interferon-α/-β signalisatie als vrij intracellulair eiwit en het fungeert als extracellulair cytokine in de interferon-γ signaalweg. Dit project heeft als doel nanobodies te karakteriseren gericht tegen ISG15 en zijn intra- en extracellulaire functies. Door het combineren van biofysische methodes en epitoop situering met uitgebreide in vitro en in vivo validatie experimenten, is het de bedoeling om ISG15 als een potentieel drug target te valideren. Hierbij streven we ernaar om preliminaire evidentie te bekomen dat nanobodies gericht tegen ISG15 gebruikt kunnen worden in de behandeling van auto-immuunziektes en microbiële infecties.