Project

Genoomengineering methode-ontwikkeling voor de functionele studie van cytotoxische T-cel glycoomveranderingen.