Project

"I can't go on. I'll go on." De diverse functies van stilte in Latijnse Domitiaanse literatuur (ca. 81-105).

Code
3F017315
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
metanarratief cognitieve poëtica stilte polysysteemtheorie onnatuurlijke narratologie Domitianus narratief
 
Projectomschrijving

Dit project wil de functie(s) van stilte onderzoeken in Latijnse literatuur geschreven tijdens en vlak na de regeerperiode van de Romeinse keizer Domitianus (ca.81-105). Het gebruik van stilte(s) in teksten zal benaderd worden als een narratologisch fenomeen; als een mogelijke commentaar op het genrelandschap; en als een manier voor auteurs om een zelfbeeld te creëren in een imperiale cultuur.