Project

Een kwantificatie van de ecosysteemdiensten geleverd door voedselbossen in gematigde streken om het potentieel van dit opkomend multifunctionele landgebruik in een landbouwcontext te evalueren

Code
01D06821
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Sustainable agriculture
    • Silviculture and agroforestry
Trefwoorden
Bodemkwaliteit boslandbouw duurzame landbouw ecosysteemdiensten koolstofopslag voedselbos voedselproductie
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject gaat in op de uitgesproken nood aan wetenschappelijk onderzoek naar het potentieel van de steeds populairdere voedselbossen in gematigde streken. Het project bestaat uit een uitvoerige analyse van voedselbossen in Vlaanderen en omliggende gebieden, een observationele en experimentele studie naar de levering van ondersteunende (bodemkwaliteit), regulerende (koolstofopslag) en producerende (voedselproductie) ecosysteemdiensten en een uitgebreide kosten-batenanalyse van dit landgebruik.