Project

uitvoeren van thematische reviews voor de onderwijspraktijk

Looptijd
15-04-2011 → 15-10-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
talensensibiliseringsacties
 
Projectomschrijving

Deze review beoogt via een synthese van relevante beschrijvende en experimentele studies enerzijds en via een bevraging van Vlaamse en Internationale experts anderzijds een helder conceptueel kader aan leerkrachten en directies aan te bieden voor de concrete toepassing van talensensibiliseringsacties alsook hun inpassing in een talenbeleid op Vlaamse scholen. In een aantrekkelijk boekje worden effecten, inspirerende praktijkvoorbeelden en handzame tips verzameld die leerkrachten en schoolteams toelaten efficiënte en effectieve talensensibiliseringsactiviteiten in de klas en op school op te zetten. Begeleiders, opleiders en coördinatoren vinden meer achtergrondinformatie en handvatten voor duiding en ondersteuning van de klas en schoolpraktijk in een uitgebreider wetenschappelijk rapport.