Project

Design en preklinische evaluatie van zelfreplicerende mRNA therapeutica die eiwitgeneesmiddelen produceren onder de controle van kleine, niet toxische molecules