Project

IVESS: intelligente woordenschat- en voorbeeldenselectie voor woordenschatverwerving in het Spaans

Code
3F014720
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Computational linguistics
    • Corpus linguistics
    • Language acquisition
Trefwoorden
Natuurlijke taalverwerving Intelligent Computer-Assisted Language Learning (ICALL) Woordenschatverwerving
 
Projectomschrijving

In het onderzoeksdomein “Intelligent Computer-Assisted Vocabulary Learning” (ICAVL) worden Natural Language Processing (NLP)-gebaseerde methodologieën (bv. met Part-Of-Speech tagging, lemmatisering, dependency parsing en word sense disambiguation) toegepast op corpora met de bedoeling dat woordenschatgerelateerde leerinhouden voor CALL-doeleinden ontwikkelen daardoor makkelijker wordt en/of automatisch kan verlopen. Dit project neemt nog onbeantwoorde uitdagingen binnen ICAVL onder de loep, en zal op die manier een aanzienlijke bijdrage leveren aan hoe de wisselwerking tussen taalbeschrijving, vreemdetaalverwerving en computationele linguïstiek geoptimaliseerd kan worden. Concreet vertaalt dit onderzoeksopzet zich in fundamenteel onderzoek naar het verbeteren van automatische woordenschatextractie en -selectie (op woordenschatitemniveau), en automatische voorbeeldenselectie en -vereenvoudiging (op zins- of alineaniveau), specifiek toegepast op het Spaans als vreemde taal. Om de link tussen NLP en vreemdetaalverwerving te versterken, zal ik daarnaast ook nagaan welke attitudes eindgebruikers (i.e. leerkrachten en studenten) vertonen tegenover de output van dit onderzoek (i.e. automatisch gegenereerde leermaterialen uit corpora) wanneer ze ermee werken in een echte leeromgeving.