Project

POLEMICS: Het modelleren van argumentatie in politieke social media tekst

Code
3F014620
Looptijd
01-11-2020 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Computational linguistics
Trefwoorden
natuurlijke taalverwerking argumentatiedetectie opiniedetectie
 
Projectomschrijving

Sociale netwerken zorgen ervoor dat mensen worden geconfronteerd met de meningen van andere gebruikers in hun netwerk. Onderzoek illustreerde al de impact van online meningen, door te bewijzen dat de vermeende kwaliteit van een artikel en de perceptie van de publieke opinie worden beïnvloed door de commentaren onder een post te lezen. Het doel van dit onderzoek is om de redenering achter zulke meningen op sociale media, specifiek over politieke kwesties, automatisch te analyseren in het Engels en het Nederlands. We stellen een nieuw theoretisch kader en een methodologie voor om automatisch onderwerpen, standpunten en argumentatiestructuren uit (politieke) data op sociale media te extraheren. De inzichten uit onze pilootstudie, waarin een gevarieerd corpus wordt verzameld en geannoteerd, aangevuld met conclusies uit een grondig onderzoek naar bestaande theorieën, zullen worden gebruikt om onze eigen argumentatietheorie te formuleren. Daarin zullen bestaande theorieën worden gecombineerd met de linguïstische kenmerken van argumentatieve uitingen uit de pilootstudie. Op basis van deze nieuwe argumentatietheorie zal een annotatieschema worden ontwikkeld om het definitieve corpus te annoteren. Dit zal dienen om een systeem te trainen om automatisch onderwerpen, standpunten en argumentatieve componenten en relaties te detecteren. De inzichten van het onderzoek kunnen communicatie- en sociale wetenschappers inspireren tot nieuwe hypotheses over de evolutie van de digitale politiek.