Project

Naar een verkorting van processtukken in de burgerlijke procedure?

Code
BOF/STA/202009/016
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Civil law
    • Comparative law
    • Procedural law
Trefwoorden
organisatie van de rechtspleging rechtsvergelijking burgerlijk procesrecht recht op een eerlijk proces
 
Projectomschrijving

Er is nog een lange weg te gaan naar een toegankelijke, efficiënte en laagdrempelige justitie. Verschillende aspecten van het burgerlijk procesrecht moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. Eén problematiek die tot nu toe grotendeels in de schaduw is gebleven, is de worsteling van de rechterlijke macht met de toenemende omvang van processtukken. Ellenlange conclusies leiden tot een vertraging van de rechtsgang en brengen ook de kwaliteit en leesbaarheid van uitspraken in het gedrang. In dit onderzoek staat de vraag centraal of een verkorting van processtukken wenselijk en realiseerbaar is in het Belgische recht. Aan de hand van een empirisch onderzoek wordt nagegaan of de juridische actoren open staan voor een verkorting van processtukken en welke aanpak hun voorkeur verdient. Een juridisch-dogmatisch onderzoek laat toe om een beeld te krijgen van welke maatregelen mogelijk zijn binnen het Belgische en Europeesrechtelijke kader. Ten slotte biedt een rechtsvergelijkend onderzoek de mogelijkheid om verschillende initiatieven in andere landen te bestuderen.