Project

Licht- en schaduwzijden in het opvoeden van een kind met Down syndroom, Cerebrale Parese of Autismespectrumstoornis verhelderd: Noodsatisfactie en -frustratie als sleutels tot het (on) welbevinden van ouders en hun kinderen.