Project

Licht- en schaduwzijden in het opvoeden van een kind met Down syndroom, Cerebrale Parese of Autismespectrumstoornis verhelderd: Noodsatisfactie en -frustratie als sleutels tot het (on) welbevinden van ouders en hun kinderen.

Code
3F009715
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
cerebrale parese Down syndroom autismespectrumstoornis
 
Projectomschrijving

Hoewel het opvoeden van een kind met een neurologische gedragsstoornis (NDBD) is een uitdaging voor alle ouders, grote variabiliteit bestaat. Sommige ouders worstelen zwaar, terwijl anderen gedijen relatief goed. Toch onderzoek de neiging zich te richten op de onaangepaste kant van opvoeden van een kind met speciale behoeften, waardoor de meer positieve kant onderbelichte. Echter, Self-Determination Theory (SDT) is sterk van invloed zijn onderzoek in de typische groepen op het blootleggen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan zowel de “donkere” en “bright” pathways in ouderschap. Dit project heeft tot doel een meer evenwichtige kijk op de gezinnen te voorzien van speciale behoeften en om de kloof tussen onderzoek over opvoeding in bijzondere en typische groepen te overbruggen door het testen van een SDT gebaseerde model in drie NDBD groepen (het syndroom van Down, hersenverlamming en autisme spectrum stoornissen ) in verhouding tot