Project

Neutralisatie in het lexicon, de grammatica en het discours

Code
3F015407
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
gemarkeerdheid neutralisatie semantiek
 
Projectomschrijving

Via een metatheoretische vergelijking van teksten zal in een eerste fase een overzicht gegeven worden van de verschillende invullingen van de term "neutralisatie" in de twintigste-eeuwse linguïstiek. Daarnaast zal ook ingegaan worden op de afbakening van de term "neutralisatie" tegenover andere, verwante noties zoals syncretisme, metaforiek, idiomatische normreferentie, neutraliteit, enz. en op de relatie "neutralisatie"- "gemarkeerdheid". In een tweede fase zal een empirische studie gemaakt worden van lexical en grammaticale neutralisatie aan de hand van concrete Duitse voorbeelden. Daarvoor zal o.a. gebruik gemaakt worden van COSMAS II.