Project

Bewijs in geschillen over mensenrechten in verband met klimaatverandering en milieuclaims

Code
3F013820
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Environmental law
    • Human rights law
    • International law
Trefwoorden
internationaal mensenrechtenrecht
 
Projectomschrijving

Klimaatverandering is de grootste uitdaging waarmee de mensheid, en de heele planeet, geconfronteerd wordt. Er wordt verwacht dat dit in de nabije toekomst tot steeds meer rechtszaken met een mensenrechtendimensie zal leiden. In deze context is het belangrijk om bewijskwesties te bestuderen. Op dit moment zijn deze onduidelijk. Die onduidelijkheid kan zorgen voor een ondoordringbare procedurele hindernis voor potentiële eisers. Mijn project heeft als doelstelling om het bewijsregime te verduidelijken dat wordt gebruikt door mensenrechteninstanties met betrekking tot klimaatverandering, maar ook - gezien deze op dit moment veel gebruikelijker zijn - zaken betreffende milieuverontreiniging. Bewijskwesties op dit relatief nieuwe gebied zijn uiterst complex. Dit is niet alleen omwille van de moeilijkheid om het oorzakelijk verband aan te tonen, maar ook omdat de betwiste acties en schadevergoedingen betrekking hebben op meerdere agenten op nationale grondgebieden met effecten die zich op de lange termijn zullen ontwikkelen. Slachtoffers en praktijkmensen zullen baat hebben bij een studie die verduidelijkt hoe deze bewijskrachtige uitdagingen momenteel worden genavigeerd en hoe deze het beste kunnen worden aangepakt. Deze studie combineert een juridische doctrine-analyse van de relevante bewijsregimes met een diepgaand sociaal-juridisch onderzoek naar de manier waarop bewijsmateriaal gebruikt is geweest in geselecteerde emblematische gevallen.