Project

Engagementsverklaring

Code
110O9113
Looptijd
01-02-2013 → 31-07-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
Trefwoorden
engagementsverklaring ouderbetrokkenheid kwalitatief onderzoek
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject gaat (op basis van een kwalitatieve opzet) na hoe de engagementsverklaring als decretaal initiatief een rol gespeeld heeft in het beleid van scholen rond ouderbetrokkenheid. Aan de hand van een bevraging bij de verschillende stakeholders (ouderkoepels, LOP’s, pedagogische begeleidingsdiensten, scholen, leraren en ouders) wordt bestudeerd hoe diverse actoren deze engagementsverklaring vertaalden, implementeerden en hebben ervaren.