Project

Faseveldmodelleren van korrel-oriëntatie-afhankelijke corrosie

Code
3F012120
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Kinetics
  • Thermodynamics
  • Electrochemistry
 • Engineering and technology
  • Computational materials science
  • Metals and alloy materials
 
Projectomschrijving

Corrosie beïnvloedt de duurzaamheid van metalen en heeft belangrijke economische gevolgen. Om de duurzaamheid van metalen te verhogen, is een grondige kennis en fundamenteel begrip van corrosie vereist. Het macroscopische gedrag van een materiaal wordt vaak bepaald door de structuur van het materiaal op het microscopische niveau (de microstructuur). Deze microstructuur wordt bepaald door de procescondities. Modelleren is het wiskundig beschrijven van een bepaald fenomeen. In praktijk, voor het microstructureel modelleren, wordt een materiaal fictief in heel kleine volume elementen opgedeeld en in elk van deze elementen worden algoritmes opgelost die worden opgesteld op basis van de vergelijkingen die de relevante fenomenen beschrijven. De faseveldtechniek is een modelleertechniek met veel voordelen bij het onderzoeken van complexe microstructuren. Tot op heden focusten de meeste faseveldmodellen van corrosie niet of nauwelijks op de invloed van korreloriëntatie. In het voorgestelde werk, zullen metaal-corrosiesystemen en de reacties daarbinnen worden gemodelleerd met de faseveldmethode, met inbegrip van deze invloed. Experimenteel werk zal de input parameters aanreiken en zal bovendien dit innovatief model concept helpen valideren. Door de simulaties met experimenteel werk te vergelijken, kan een verbeterd begrip van de onderliggende mechanismen worden bekomen.