Project

Niet-standaard analyse in speciale modellen

Code
01D29818
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analysis
    • History and foundations
Trefwoorden
niet-standaard analyse, topologie, ultrafilters, Baire-
 
Projectomschrijving

Enerzijds vereist topologie in ruimten die niet aftelbaar van de eerste soort zijn een verzadigde versie van niet-standaard analyse. Maar anderzijds vereisen sommige topologische eigenschappen waarvan de definitie een aftelbaar aantal verzamelingen vernoemt een andere versie van nietstandaard analyse.
Het voorgestelde project heeft tot doel een theorie te ontwikkelen waarin beide gecombineerd worden.