Project

Begin en (De)Grammaticalisering van “ontkenningsgenitief” in het Germaans: een historische en typologische analyse

Code
3F008720
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Diachronic linguistics
    • Historical linguistics
    • Linguistic typology
    • Syntax
Trefwoorden
syntactische reconstructie ontkenningsgenitief Germaans Differential Object Marking
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde project heeft tot doel de oorsprong en de diachrone ontwikkeling van de "ontkenningsgenitief" (GenNeg) in het Germaans te bepalen en de relatie met GenNeg zoals die in de Balto-Slavische en Balto-Finnische talen wordt aangetroffen vanuit een historisch en typologisch standpunt te evalueren. GenNeg is een morfosyntactisch fenomeen waarbij het argument (subject/direct object) van een werkwoord onder ontkenning de genitieve/partitieve naamval wordt toegekend. Dit fenomeen is bijzonder wijdverspreid in de Balto-Slavische groep, en in de Balto-Finse talen. GenNeg is in verschillende historische Germaanse talen geattesteerd. Die attestaties hebben echter tot dus ver weinig tot geen aandacht gekregen in taalkundig onderzoek. In Bucci (2019) heb ik echter aangetoond dat GenNeg een beschikbaar kenmerk was in het Gotisch, en dat het vergelijkbare semantische conditionering vertoont als GenNeg in talen zoals het Russisch. Het voorgestelde project vertrekt van die eerdere resultaten, maar gaat verder door de historische ontwikkeling van het fenomeen in de Germaanse talen te bepalen en door de typologische verwandschappen ervan te onderzoeken. Hiervoor zal ik de ontbrekende gegevens uit de oude Germaanse talen verzamelen en vergelijken met de andere bekende voorbeelden van GenNeg vanuit een Europees perspectief. Dit project zal ook antwoord geven op theoretische vragen over de codering van GenNeg op het kruispunt van Construction Grammar and Generative Grammar.