Project

Synthese van triazoolanalogen van Peloruside A via “click”-chemie als potentiële antikankerverbindingen.