Project

Naar nieuwe juridische instrumenten voor dierenwelzijn.

Code
01D26418
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
dierenwelzijn dierenrechten bestuursrecht
 
Projectomschrijving

Het onderzoeksproject heeft als doel de belangrijkste juridische instrumenten te bepalen in de rechtsorde die de positie van dierenwelzijn in belangenafwegingen kunnen verbeteren, door middel van de functionele rechtsvergelijkende methode. Zulke juridische instrumenten kunnen onder meer zijn: een grondwettelijk recht op dierenwelzijn, een integratieclausule dat met dierenwelzijn moet rekening gehouden worden in andere beleidsdomeinen, of het invoeren van dierenrechten.