Project

Perceelsgerichte aanpak van Phytotphthora porri in prei gebaseerd op nieuwe inzichten in de epidemiologie van papiervlekkenziekte

Code
179V4509
Looptijd
01-09-2009 → 31-08-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
papiervlekkenziekte
 
Projectomschrijving

Voor de Vlaamse preitelers is het bijzonder moeilijk om papiervlekkenziekte te bestrijden. Als de preitelers de ziekte trachten te bestrijden bij het verschijnen van de papiervlekken komen de behandelingen ruimschoots te laat. Er is immers een lange periode tussen de infectie door de oömyceet Phytophtora porri en de ontwikkeling van de symptomen. Een andere strategie voor de teler is het gewas continu preventief te beschermen door regelmatig te behandelen. In beide gevallen loopt de economische kostprijs op wat de winstmarge voor de preiteler doet dalen wetende dat de middenprijzen sinds het begin van de jaren '90 niet meer zijn gestegen. Dit Project wil hieraan een oplossing bieden door de telers te waarschuwen bij een reële infectiekans. Omdat die kans zeer perceelsgebonden is, zullen de partners in dit Project een webapplicatie ontwikkelen. Die geeft preitelers de mogelijkheid om perceelsgebonden informatie in te voegen. Aan de hand van deze invoer kan de teler zeer specifiek geadviseerd worden. De webapplicatie zelf maakt gebruik van een adviesmodel dat in het IWT-Project 040728 werd ontwikkeld. De belangrijkste factoren waarmee rekening dient gehouden te worden voor een optimale en efficiënte bestrijding van papiervlekkenziekte zijn gekend. Ten eerste is er op het gebied van meteorologie een sterk verband aangetoond tussen de uitbreiding van de ziekte en de hoeveelheid neerslag. Ten tweede kunnen bodems verschillende hoeveelheden oösporen bevatten die in grote mate de infectiedruk bepalen. De derde vaststelling is dat er een grote spreiding is in de natuurlijke resistentie van de preicultivars. Als laatste punt speelt ook het bestrijdingsschema een cruciale rol. De periode van nawerking en het eerder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stuurt in belangrijke mate de verdere ontwikkeling van Phytophtora porri.
Voor de ontwikkeling van de webapplicatie is verder onderzoek nodig. Het Project is opgebouwd rond 4 pijlers. Twee pijlers zorgen voor de aanbreng van nieuwe informatie over het primaire inoculum en vragen een wetenschappelijke aanpak. De andere twee zijn gebouwd rond de ontwikkeling van een webapplicatie en verdere validatie van het adviesmodel waarmee de ingectiekans berekend wordt. Deze pijlers vragen een technische aanpak en zijn zeer praktijkgericht. De hoofddoelstelling van het Project is duidelijk naar de praktijk gericht. Het zijn de Vlaamse preitelers die na afloop van het PRoject over een praktisch instrument zullen beschikken om op een duurzame en geïntegreerde wijze papiervlekkenziekte te bestrijden.