Project

Het kwantificeren van de veerkracht van traditionele kleinschalige landbouwsystemen en natuurlijke hulpbronnen in de context van conflict en oorlog: Een casestudie voor Noord-Ethiopië

Code
13V10123
Looptijd
01-09-2023 → 31-08-2025
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geomorphology and landscape evolution
    • Remote sensing
    • Surfacewater hydrology
  • Agricultural and food sciences
    • Farm and rural management
Trefwoorden
landdegradatie landbouw en milieu Voedselzekerheid Bodemerosie conserveringslandbouw
 
Projectomschrijving

Dit project richt zich op het plattelandsbestaan in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië, dat sterk afhankelijk is van kleinschalige zelfvoorzienende landbouw. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen wordt echter belemmerd door beperkte middelen, capaciteit, klimaatverstoringen en veranderingen. Dit leidt tot lage landbouwproductiviteit en hoge voedselonveiligheid.  Ondanks vooruitgang in drie decennia werden deze winsten verstoord door een tweejarige oorlog (2020-2022). Het doel van het project is om de veerkracht van kleinschalige landbouwsystemen en natuurlijke hulpbronnen na het conflict te beoordelen. Het omvat 7 MSc-studenten en 3 medewerkers van MU die samenwerken met 4 onderzoekers van UGent. Het onderzoek zal zich richten op lokale landbouwmethoden, vegetatiebedekking, hydrologie en landdegradatie. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen de afdelingen Geografie van de Universiteit Gent en Mekelle te herstellen en tegelijkertijd de capaciteit van belanghebbenden op te bouwen om de gevolgen van conflicten voor landbouw en hulpbronnen aan te pakken. Kennis zal worden gedeeld met lokale gemeenschappen.