Project

De hervorming van het Belgisch familiaal vermogensrecht: op zoek naar het “beste” evenwicht tussen de langstlevende en de kinderen bij een overlijden