Project

Discoursen van verschil in adoptieculturen: Een casestudie van Vlaamse adoptieouders met kinderen uit Ethiopië

Code
01D01008
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
  • Social sciences
    • Anthropology
Trefwoorden
transnationale connecties transnationale adoptie adoptieculturen adoptienetwerken
 
Projectomschrijving

Voorgesteld onderzoek wil via etnografisch veldwerk het inzicht vergroten in adoptieculturen die door adoptiegezinnen worden gecreëerd. Concreet richt het onderzoek zich op vertogen, praktijken en netwerken bij Vlaamse adoptieouders met kinderen uit Ethiopië om een antwoord te vinden op de vraag in welke mate en hoe adoptieouders een plaats geven aan het verschil van hun kind.