Project

Overeenkomst voor het uitvoeren van een wetenschappelijke studie inzake het verbeteren van het energierendement van bepaalde binnenschepen

Code
150D0108
Looptijd
15-12-2008 → 14-12-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
binnenschepen
 
Projectomschrijving

Aan de hand van een wetenschappelijke studie (o.a. literatuurstudie, analyse huidige binnenvaartvloot, bestuderen beschikbare data van vroegere sleepproeven van (zee)schepen, ...) bepalen welke maatregelen tot energiereductie en/of tot vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen in de binnenvaart kunnen leiden door in detail na te gaan hoe het ontwerp van een binnenschip kan geoptimaliseerd worden om:
- de vaarweerstand te verlagen (ontwerp romp);
- het rendement van de voortstuwingsschroef te verhogen (verhogen hydrodynamisch rendement schroef door het verbeteren van het ontwerp en het maken van de juiste keuze van schroef);
- het rendement van de motor te optimaliseren (verhogen thermisch rendement motor door het verbeteren van het ontwerp en het maken van de juiste keuze van motor), en;
- op een nog andere wijze het verbruik of de uitstoot te verlagen.

per beschreven maatregel een kosten-batenanalyse uitvoeren door enerzijds te kwantificeren welke financiële- en milieuwinsten ermee kunnen worden gerealiseerd (% minder brandstofverbruik en bijhorende kostenbesparing voor de eigenaar/exploitant, % minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en % minder uitstoot van andere schadelijke stoffen zoals kleine stofdeeltjes, zwavel en NOx) en anderzijds te begroten wat telkens de verwachte meerkost is voor de eigenaar/exploitant van het binnenschip (meerkost in de aankoop en/of het gebruik ervan, eventueel verlies aan ladingsrendement,...).