Project

Een herwaardering van joodse poëzie uit Egypte in de Mamlukentijd. Groepsidentiteit en elitecultuur in het Arabische en Hebreeuwse oeuvre van Jozef ben Tanhum Yerushalmi