Project

uitbouwen van wetenschappelijk verantwoorde tests inzake talentdetectie

Code
174A5607
Looptijd
01-07-2007 → 30-06-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
talentdetectie
 
Projectomschrijving

Doelstellingen
1 studiefase
A. Screening van de Vlaamse jongens en meisjes uit het basisonderwijs (6-11jaar) op zowel de fysieke (K,S,U,L) als zuiver coördinatieve basiseigenschappen. Vergelijking met de vaardigheden van leeftijdsgenoten uit andere landen indien cijfers beschikbaar en valide (cross-sectioneel aspect).
B. Nagaan in welke mate deze basiseigenschappen evolueren bij kinderen die wel of niet aan competitiesport doen (semi-longitudinaal aspect).
C. Correleren van de vijf basiseigenschappen aan elkaar om na te gaan in welke mate de coördinatie gerelateerd is aan KSUL.
D. Vergelijking van het sporttakoverschrijdende vaardigheidsniveau van a) kinderen die wel of niet aan competitiesport doen, en b) kinderen die verschillende competitiesporten beoefenen.
E. Analyse van achtergrondvariabelen (sportparticipatie, graad van fsieke activiteit, support van omgeving, infrastructuur, mogelijks aangevuld met een beperkte (sport-) psychologische screening).
2 toegepaste fase
A. Nagaan in hoeverre deze en dan vooral de coördinatieve vaardigheden aanwezig zijn bij jongeren die al in een verder gevorderd stadium van competitiesport zitten, en vergelijken met hun leeftijdsgenoten uit het reguliere onderwijs.
B. De relatie tussen de basiseigenschappen in kaart brengen bij de leerlingen van de topsportscholen, met accent op algemene coördinatie die niet noodzakelijk sportspecifiek is.
C. Vanuit deze analyse een fundering aanbieden voor het blijven promoten van een veelzijdige sportieve ontwikkeling in de topsportscholen.
D. De huidige selectiecriteria voor toegang tot de topsportscholen toetsen aan de wetenschappelijke screening, met als doel deze procedure te verfijnen en te valideren.