Project

Creatie van patiënt eigen stamcellen via somatische cel nucleaire transfer of geïnduceerde pluripotente stamcellen