Project

Uitvoeren van een gevarenanalyse voor migratie van chemische contaminanten uit drukinkten en lijmen (verpakking) naar levensmiddelen