Project

Leren uit fouten in de hybride angiosuite om patiëntveiligheid en team functioneren te optimaliseren

Code
3F005220
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • General surgery
  • Vascular surgery
  • Occupational health and safety
  • Quality assurance
  • Vascular diseases
Trefwoorden
patiëntenveiligheid bestralingsbescherming foutenanalyse
 
Projectomschrijving

Bij endovasculaire operaties is een hoge complicatieratio beschreven met soms blijvend letsel of dood tot gevolg. Worden deze veroorzaakt door de toestand van de patiënt, complexiteit van de ingreep, psychsociaal welzijn van teamleden, organisatorische en/of werkomgevingsfactoren? Om deze vragen te beantwoorden, zullen prospectief ‘near misses’, fouten en complicaties worden gemeten tijdens electieve endovasculaire procedures in een hybride angiosuite met behulp van OR Black Box-technologie. (Niet)-technische vaardigheden, team- en omgevingsfactoren zullen worden bestudeerd om verbeterpunten op te sporen en hoog-risico ingrepen te identificeren. Trainen van endovasculaire vaardigheden bij assistenten houdt een inherente leercurve in, welke gepaard kan gaan met het maken van fouten. Dat aantal kan verminderen door kennis en technische endovasculaire vaardigheidstrainingen aan te bieden in een veilige gesimuleerde leeromgeving met behulp van een stapsgewijs, gestructureerd curriculum voorafgaand aan de behandeling van echte patiënten. Straling wordt onvermijdelijk gebruikt in de hybride angiosuite, maar vormt voor patiënten en teamleden een reëel gevaar. Cursussen rond stralingsveiligheid zijn vaak te theoretisch om te leren hoe je röntgenstralen veilig kan gebruiken in de praktijk. Een open online cursus zal worden geïmplementeerd. Door middel van de OR Black Box zal de impact ervan op het gedrag rond stralingsveiligheid van het endovasculaire team worden bestudeerd.