Project

Bottom-up modelleren van gebouwpatrimonia: tegemoetkomen aan de prestatiekloof tussen het werkelijk en het theoretisch energiegebruik door gebruik te maken van grey-box modelling