Project

Maat nanogestructureerde metalen voor functionele coatings en elektronica

Code
179I56A7
Looptijd
01-03-2007 → 28-02-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Condensed matter physics and nanophysics
    • Analytical chemistry
    • Physical chemistry
Trefwoorden
nanodraden nanotechnologie atomaire laag depositie nanodeeltjes
 
Projectomschrijving

Het METACEL project is gericht op de groei van nanodeeltjes en nanodraden op vlakke substraten, en de gelijkvormige groei van dunne lagen op nanoporeuze- en fibreuze structuren. Het consoritum bestaat uit een interdisciplinair team van zes onderzoeksgroepen met expertise rond moleculaire bundel epitaxie, atomaire laag depositie, elektrochemische depositie, colloïdale chemie, mesoporeuze structuren en karakterisatie.