Project

Een portret van de staatsman als kunstenaar: schrijvende staatslieden in de oudheid