Project

Rab27B-gemedieerde pre-metastatische niche formatie: mogelijke therapeutische opportuniteiten

Code
365O5610
Looptijd
01-01-2011 → 30-06-2015
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
invasie RabGTPase vesikel
 
Projectomschrijving

RabGTPases zijn sleutelspelers in exocytisch en endosomaal vesikel transport in een cel. Het Rab27BGTPase regelt invasie en metastasering van borsttumoren (Hendrix et al. JNCI 2010). Met dit project zullen we verder de rol van Rab27B vesikels nagaan in invasieve groei en pre-metastatische niche vorming gebruik makende van cel cultuur en muis modellen en multidisciplinaire translationele samenwerkingen